top of page
Nom arkitekter

Kv Trollhättan- Urban Escape

Gångbro

Uppdragsgivare: AMF Fastigheter

 

En bärande vision i projekt Urban Escape var att man som besökare naturligt skulle kunna röra sig genom hela kvarteret på olika nivåer. Nom arkitekter fick i uppdrag att tillsammans med Tyréns gestalta en av dessa förbindelselänkar i form av en gångbro som spänner mellan två hustak. Det fackverkstorn i stål som mellan åren 1887 och 1953 var placerat på Allmänna Telefonaktiebolagets tak vid Malmskillnadsgatan 30 har fungerat som inspiration för projektet.

 

Nom arkitekter
Nom arkitekter
Nom arkitekter
bottom of page