top of page

Kv Trollhättan- Urban Escape

Gångbro

Uppdragsgivare: AMF Fastigheter

 

En bärande vision i projekt Urban Escape var att man som besökare naturligt skulle kunna röra sig genom hela kvarteret på olika nivåer. Nom arkitekter fick i uppdrag att tillsammans med Tyréns gestalta en av dessa förbindelselänkar i form av en gångbro som spänner mellan två hustak. Det fackverkstorn i stål som mellan åren 1887 och 1953 var placerat på Allmänna Telefonaktiebolagets tak vid Malmskillnadsgatan 30 har fungerat som inspiration för projektet.

 

bottom of page