top of page

Nom Arkitekter

 

Nom arkitekter är ett engagerat och personligt arkitektkontor som alltid månar om goda samarbeten och att med lyhördhet förverkliga beställarens vision. Målsättningen är en långsiktigt hållbar arkitektur som berör samt bygger värde och identitet för kunden. Kontoret grundades i Stockholm 2009 och har genom åren haft förmånen att få arbeta med en bred variation av projekt.

Kontakt

 

Sofia Lithell  VD

Arkitekt SIR MSA

+46(0)852257301 

sofia.lithell@nomarkitekter.se

Karin Ahlin

Arkitekt MSA

+46(0)852257303 

karin.ahlin@nomarkitekter.se

Nom arkitekter

Nom Arkitekter AB   Tobaksspinnargatan 3   11736   Stockholm   +46(0)852257300  

Arbeta hos oss  

Skicka din ansökan till:    karin.ahlin@nomarkitekter.se    sofia.lithell@nomarkitekter.se

Nom arkitekter
bottom of page