top of page

Nordea Bank Head Office 

Customer Hub

Projektet omfattade 1000 m2 mötesyta med varierande funktion och gestaltning, Den nya layouten för våningsplanet bygger på ett koncept om torg- och kvartersbildning.

 

I kombination med en nyanserad kulör- och materialpalett ska Customer Hub förstärka Nordeas identitet samt ge en genomtänkt och komplett kundupplevelse. 

bottom of page