top of page

Hållbarhetshuset-

pilotprojekt “Återhus- att bygga hus av hus”

Zengun har som totalentreprenör i samverkan med Fabege ansvarat för rivningen av den gamla Biliafastigheten i Haga Norra, Stockholm. Hållbarhetshuset ingår som pilotprojekt i studien "Återhus- att bygga hus av hus" och ska fungera som en provisorisk etablering för tjänstemän. Målsättningen är att etableringen ska nyttjas för samtliga återstående byggprojekt i stadsdelen Haga Norra.
Byggnaden är placerad i stadsdelens norra sida, på en yta som sedan ska bli park, vilket gör att samtliga vägar och huskroppar i området kan färdigställas samtidigt som byggnaden ligger kvar. 

 

Hållbarhetshusets gestaltning tar avstamp i Bilias befintliga fastighet och igenkänningsfaktorn blir en naturlig följd av ambitionen om återbruk i största möjliga mån. Byggnaden inrymmer kontorsarbetsplatser och mötesytor men kommer även att fungera som försäljningsyta och mötesplats för externa gäster. Totalt omfattar lokalerna ca 900 BTA. 


Visionen är att återbruka byggdelar från Bilias nu rivna fastighet på platsen. Följande delar från gamla Biliafastigheten återbrukas;

• Krossad betong som avjämning istället för singel
• HDF-bjälklag
• Fasadplåtar
• Glaspartier
• Armaturer
• Övriga byggdelar så som golvmattor, väggpartier, kök, wc-porslin, undertak mm.

 

sektion3.jpg
sektion2.jpg
bottom of page