top of page
Nom arkitekter

Kärrtorp centrum

Utredning inför markanvisning


Nom Arkitekter anlitades tillsammans med Tengbom av Stockholms Stad att studera förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i anslutning till Kärrtorps centrum.

I uppdraget ingick även utredningsskisser av befintligt busstorg med parkering. Ambitionen var att minska busstorget till förmån för en längre sammanhängande tomtyta. 

 

 

Nom arkitekter
Nom arkitekter
Nom arkitekter
Nom arkitekter
bottom of page