top of page

Kärrtorp centrum

Utredning inför markanvisning


Nom Arkitekter anlitades tillsammans med Tengbom av Stockholms Stad att studera förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i anslutning till Kärrtorps centrum.

I uppdraget ingick även utredningsskisser av befintligt busstorg med parkering. Ambitionen var att minska busstorget till förmån för en längre sammanhängande tomtyta. 

 

 

bottom of page