top of page
Nom arkitekter
Nom arkitekter

Hufvudstaden kv Svärdfisken

Etappvis genomförda hyresgäst- samt marknadsanpassningar plan 1- 5 tr.

Nom arkitekter
Nom arkitekter
Nom arkitekter
bottom of page