top of page
Nom arkitekter

Kv Gåsö, Farsta Strand

Vård- och omsorgsboende

Uppdragsgivare: Lönnbacken fastigheter

Kalkylunderlag och volymstudie,

ca 5500 m2 BTA. 

Nom arkitekter
Nom arkitekter
bottom of page