Delikatessen Bistro Bar

Innanför utfartsportarna i den gamla brandstationen från 1902 på Krukmakargatan i Stockholm har Nom Arkitekter tillsammans med restauratören skapat Delikatessen Bistro Bar. Inriktningen är det franska bistroköket med klassiska råvaror och ett stort utbud av franska viner.

Uppdragsgivare

Delikatessen Bistro Bar

Delikatessen Bistro Bar

NomArkitekter Tobaksspinnargatan 3  11349 Stockholm  +46(0)852257300  info@nomarkitekter.se